• Opdrachtgevers vertrouwen EPAC vaak gevoelige informatie toe; respect voor dit vertrouwen is leidend.
  • Een goed resultaat is alleen te bereiken door wederzijds begrip en intensieve samenwerking.
  • EPAC wil graag bewijzen dat dienstverlening op basis van integriteit, onafhankelijkheid, deskundigheid en objectiviteit geen loze kreten zijn.
  • Kwalificatie op basis van EPAC’s deskundigheid en ervaring is bepalend voor de aanvaarding van een opdracht.

EPAC IS "REGULATED BY RICS"
De aanduiding ‘Regulated by RICS’ bevestigt dat een bedrijf een strikte gedragscode hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft. Gereguleerde bedrijven worden gecontroleerd door een van de toonaangevende regelgevende instanties ter wereld – en laten zo zien dat ze een strikte gedragscode onderschrijven en de hoogste professionele en ethische normen naleven.